Training
Reservations
VIEW

Giấy phép

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo hoặc tham dự hội thảo, chúng tôi còn cung cấp các Giấy phép/ Giấy chứng nhận đối với mỗi khóa đào tạo tương ứng.
Giấy phép/ Giấy chứng nhận có thể được sử dụng rộng rãi, như một chứng chỉ chứng minh thực lực khi hoạt động với tư cách là một DROWRIST hoặc TRAINER.
BASIC COURSE(LEVEL 1) LICENSE
ADVANCED COURSE(LEVEL 2) LICENSE
Paramedical COURSE(LEVEL 3) LICENSE
TRAINER COURSE LICENSE
SEMINAR COURSE LICENSE