Đăng ký trở thành Partner

Field of application as our partner

1, Car window tinting company

2, Tinting Film Supplier

3, Exclusive suppliers by country


(Please indicate which field you wish to work in when applying)

Nếu đã tạo tài khoản trước đó thì hãy nhấn vào Login (Đăng nhập).

Thông tin cơ bản

Email

nhập tên đối tác

Mật khẩu

Xác nhận mật khẩu

Các đối tác

Giới Thiệu Tên đối tác

Trừ khi được mô tả như là một đối tác giới thiệu, xin vui lòng eyedrow.

Thông tin thêm

Quốc tịch

Vị trí hiện tại

LANGUAGE

Nơi liên hệ

Thông tin SNS

Phone number for WeChat?

Phone number for Line?

Phone number for WhatsApp ?

 
 

xác minh đây

* Sau đó, phóng to bản đồ, hãy hiển thị vị trí hiện tại của bạn như là một biểu tượng.

Họ tên
Địa chỉ
sự giới thiệu

các yêu cầu khác

Vui lòng kiểm tra điều kiện sử dụng và trang Chính sách bảo mật của trang web EYEDROW.
Click vào [Tham gia dụng] nút Xuống bạn đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện và Chính sách bảo mật.